Project info

  • Construcció
  • Casa unifamiliar

  • Sallent

  • Estructures Caralt

  • 2023

Construcció de l’estructura completa de la vivenda.