Project info

  • Construcció, Encofrats, Paleteria
  • Paleteria i Encofrats

  • Polígon industrial de Manresa

  • Vilà Vila

  • Gener 2022 - Maig 2023

Projecte de nova construcció d’una nau industrial. S’han desenvolupat tota mena de tasques de paleteria. El projecte té una duració de 1 any i mig i hi han treballat més de 10 persones al mateix temps durant tot el projecte.